Login

 

ביוזאור

    

 

   

  

 

מוצרי ביוזאור מגודלים לפי הדרישות המחמירות ביותר של החקלאות האורגנית העולמית תוך מתן דגש מיוחד בבחירת זנים העשירים בערכים תזונתיים כגון ויטמינים, סיבים תזונתיים, חומר יבש ואנטיאוקסידנטים.

אנו מאמינים שבריאות אינה רק העדר מחלות אלא השמירה על חוסן המערכות הגופניות, צריכה מאוזנת של פירות וירקות העשירים בערכים תזונתיים וויטמינים טיבעיים אורגנים מסייעת לשמירה על החוסן הגופני.

    

 
 
          

החקלאים המגדלים את מוצרי ביוזאור מבססים את פעילותם על המערכות האקולוגיות ומחזור החיים בטבע, עובדים בשיתוף איתם ועוזרים לשמר אותם.

הגידול האורגני החקלאי נעשה בתוך המערכת האקולוגית וכחלק ממנה , אנו מאמינים כי חיזוק המערכת האקולוגית תחזק את הפעילות החקלאית המהווה חלק אינטגרלי ממנה כמערכת של היזון חוזר.

 

 

 

 
 

           כל העוסקים בגידול, שיווק והפצה של מוצרי ביוזאור ברחבי העולם מחוייבים להעסקה הוגנת של עובדים תוך הקפדה על תנאי שכר ההולמים את החוק במדינתם, שמירה על בריאות העובד ותנאי העסקה הולמים. בכלל זה העובדים בתחומי החקלאות, האריזה, הלוגיסטיקה והעובדים בתחום המסחרי , הן כעובדים ישירים והן כעובדי קבלני משנה.

אנו מאמינים שמהות הרעיון האורגני היא "עשיית הטוב" באופן פעיל, חברתנו מנהלת מזה מספר שנים, פרוייקט חינוכי אורגני לשילוב נוער בסיכון, ומעודדת תרומה לקהילה ברחבי העולם.

 

Daronet Daronet Web Building
Jump to page content